2022-06-22 16:39Pressmeddelande

L&T vinner upphandlingen att drifta Södersjukhuset

L&T har fått förnyat förtroende att ansvara för fastighetsdriften av Locums fastighetsbestånd inom Södersjukhuset i centrala Stockholm. Ordern är värd 350 miljoner kronor med option till förlängning. Inklusive optionsåren är kontraktsvärdet upp till 500 miljoner kronor. L&T kommer att leverera tjänster inom verksamhetsledning, fastighetsförvaltning, fastighetsteknik, utemiljö, säkerhet och kundtjänst. L&T är specialiserat på teknisk fastighetsförvaltning som kräver specialkunskaper bland annat för sjukhus. Södersjukhuset är ett av Sveriges största akutsjukhus.

–Vi är mycket glada och stolta för att vi har fått fortsatt förtroende att leverera fastighetsdrift till Södersjukhuset, säger Tina Hellstadius, Vd L&T Sverige. L&T har dokumenterad erfarenhet av att framgångsrikt och på ett hållbart sätt sköta driften i komplexa miljöer och samhällskritiska objekt. Detta är ännu en bekräftelse av vår roll som den ledande leverantören inom teknikintensiv drift av komplicerade och samhällskritiska fastigheter.

Entreprenaden omfattar en total byggnadsyta om cirka 315 000 kvadratmeter BTA, förvaltat av Locum som hanterar vårdfastigheter åt sin ägare region Stockholm. Tillsammans vill vi utveckla driftentreprenaden för att kunna erbjuda kostnadseffektiva och driftsäkra fastigheter för vården.

L&T har en historia inom sjukhusverksamhet och infrastruktur, vilket är liktydigt med tekniskt komplexa byggnader som kräver specialutbildade medarbetare. När kunderna ökar sin digitalisering måste driften av fastigheten motsvara de nya kraven, bland annat medför mer avancerad specialistvård fler uppkopplade larm vilket ställer krav på snabbare och flexiblare hantering från vår sida.  L&T arbetar ur ett livscykelperspektiv med drift både genom åtgärder och förbättringsförslag till fastighetsägaren för att byggnaden och dess tekniska livslängd ska hållas så lång som möjligt.

–Att vi i hård konkurrens har vunnit uppdraget för Södersjukhuset visar på den tekniska kompetens vi besitter och vår förmåga att leverera säker drift med en hög servicenivå, säger Tina Hellstadius. Under de kommande åren kommer vi att fortsätta vårt energiarbete för en minskad klimatpåverkan och utveckling av drift- och patientsäkerhet på södersjukhuset. Vårt mål är att ge våra kunder den bästa och mest relevanta servicen när vi befäster och utvecklar vår roll som den ledande leverantören.

Det nya avtalet löper med en avtalstid på 5 år, med möjlighet till option om ytterligare 3 år. Inklusive optionsåren är kontraktsvärdet upp till 500 miljoner kronor. Ansvarig inom L&T FM är Joel Backstad.

För mer information vänligen kontakta  

Tina Hellstadius, Vd L&T Sverige
T +46 76 104 80 78
tina.hellstadius@l-t.se 

Elma Sabanovic, Coast Communications presskontakt för L&T 
T +46 72 318 49 49 
elma.sabanovic@coast.se 


Om Lassila & Tikanoja Sverige

L&T arbetar för en hållbar morgondag. Vi gör den cirkulära ekonomin till verklighet genom att arbeta tillsammans med våra kunder för att förlänga fastigheternas livslängd samtidigt som vi skapar ett optimalt inomhusklimat och minskar miljöpåverkan. Vi gör detta genom att tillhandahålla hållbara och ansvarsfulla lösningar inom fastighetsteknik och rengöring som hjälper våra kunder att nå sina mål, samtidigt som de kan fokusera på sin kärnverksamhet. http://www.l-t.se