2021-03-15 08:00Pressmeddelande

L&T FM AB tecknar avtal med MAX Burgers AB

L&T FM AB får förtroendet att sköta drift och avhjälpande underhåll av tekniska installationer för kyla, VVS och el åt MAX Burgers AB.

Det rikstäckande avtalet innefattar MAX samtliga 136 restauranger i Sverige och träder i kraft den 1 maj 2021.

Samarbetet ska trygga en driftsäker och attraktiv miljö för såväl matgäster som personal på restaurangerna, men ska också leda till utveckling av fastigheternas långsiktiga värde på ett samordnat sätt för hela fastighetsbeståndet i Sverige.

Vi är oerhört stolta och ser väldigt mycket fram emot att samarbeta med MAX. Med vårt gemensamma hållbarhetsfokus är jag övertygad om att vi kommer att ha ett väldigt intressant och utvecklande samarbete tillsammans, säger Hjalmar Nielsen, Teknikutvecklingschef på L&T.

Vi är glada över att ha tecknat ett nytt serviceavtal med L&T som fokuserar på energieffektivisering. MAX hållbarhetsarbete genomsyrar hela organisationen och vi är övertygade om att det nya avtalet kommer passa väl in när vi jobbar mot våra hållbarhetsmål, säger Rasmus Billborn, Fastighetschef på MAX.


Om Lassila & Tikanoja Sverige

L&T arbetar för en hållbar morgondag. Vi gör den cirkulära ekonomin till verklighet genom att arbeta tillsammans med våra kunder för att förlänga fastigheternas livslängd samtidigt som vi skapar ett optimalt inomhusklimat och minskar miljöpåverkan. Vi gör detta genom att tillhandahålla hållbara och ansvarsfulla lösningar som hjälper våra kunder att nå sina mål, samtidigt som de kan fokusera på sin kärnverksamhet. http://www.l-t.se