2022-06-01 13:30Pressmeddelande

L&T bjuds in till internationellt forum om hållbar konsumtion i städer

Tina Hellstadius, vd L&T i Sverige, utanför Stockholms stadshus.Tina Hellstadius, vd L&T i Sverige, utanför Stockholms stadshus.

Stockholm 1 juni 2022; Stockholm stad inleder idag på eget initiativ i anslutning till FN:s miljökonferens senare i veckan, en av de första stadskonferenserna av sitt slag Cities Stockholm +50 High Level Forum on Sustainable Consumption – med fokus på hur städer kan bli mer hållbara. Borgmästare från städer som Milano, Aten, Budapest, Helsingfors, Vilnius, Kapstaden, Stockholm och flera andra sammanstrålar med FN-toppar och representanter för forskning, näringsliv och organisationer i Stockholms stadshus. På programmet står intensiva debatter, workshops och anföranden om hur städers konsumtion ska göras mer hållbar och minska utsläpp.

Syftet med Cities Stockholm +50 High Level Forum är att skapa samarbeten och lära av varandra på internationell nivå. L&T Sveriges Vd Tina Hellstadius tillhör en av de inbjudna.

–Jag är glad att L&T har bjudits in av Stockholm stad till Cities Stockholm +50 High Level Forum. Städers utsläpp måste minskas på olika sätt när allt större delar av jordens befolkning bor i tätorter. Val av material, logistik och energiplanering är några av hörnstenarna i detta. L&T i Sverige är ett av de få företag som har en stor elektrifierad vagnpark, just nu cirka 150 elbilar av totalt 500. Men det finns mer att göra och mycket att lära av varandra. Byggande i olika former är ett av konferensens huvudteman och byggbolagens arbete påverkar så klart vårt driftarbete.

L&T ansvarar för fastighetsdriften av Södersjukhuset i centrala Stockholm, ett av Sveriges största akutsjukhus. Där lyckades L&T år 2021 sänka elförbrukningen med 21 procent genom att synkronisera energiflödena. L&T tillhandahåller och utvecklar genom sin tekniska expertis och avancerade system hållbar drift av fastigheter med ett livscykelperspektiv. Fastighetstjänster har blivit en viktig hörnsten i effektiv energianvändning i den cirkulära ekonomin.

Stockholm stad som arrangerar Cities Stockholm +50 High Level Forum understryker i sitt program att symposiet om städers systematiskt viktiga roll gällande konsumtionsrelaterade utsläpp, är tänkt att fungera som en avfyrningsramp för fler forum om aktiva hållbarhetssamarbeten mellan städer och nätverk inom näringslivet.

 

Om Tina Hellstadius

Tina Hellstadius tillträdde som Vd för L&T Sverige i april 2022, och ingår även i företagets koncernledning. Tidigare har hon arbetat med hållbarhetsarbete inom Telia Company som ansvarig inom supply chain management och som Vd för LRF Samköp AB. Tina har en erkänt stark bakgrund i att bygga hållbara verksamheter med bibehållen lönsamhet och driva serviceorienterade organisationer som senast i facility serviceföretaget SOL.


Om Lassila & Tikanoja Sverige

L&T är ett driftbolag inom fastighetstjänster som tillsammans med sina kunder gör den cirkulära ekonomin till verklighet genom att arbeta för att förlänga fastigheternas livslängd och skapa ett optimalt inomhusklimat och minska miljö- och klimatpåverkan. L&Ts kunder kan fokusera på sin kärnverksamhet samtidigt som vi hjälper dem att nå sina mål genom hållbara och ansvarsfulla lösningar inom fastighetsteknik, hygienservice och lokalvård. I Norden har L&T 8 100 anställda. www.l-t.se/sv