2021-06-18 12:00Pressmeddelande

Om fem år ska alla servicebilar vara eldrivna inom L&T

L&T intensifierar det pågående arbetet med elektrifiering av bilflottan. Som en del i att minska klimatförändringarna och miljöpåverkan ska alla servicebilar inom företaget vara eldrivna om 5 år.

L&T accelererar elektrifieringen av företagets fordonsflotta under 2021, då övergången till eldrivna servicebilar inleds. Under det senaste året har elektrifieringen av förmånsbilar påbörjats, parallellt har ett flertal alternativ analyserats och ett pilotprojekt har genomförts för att generera en lösning gällande servicebilarna. I höst kommer en stor andel fossildrivna servicebilar att bytas ut mot elbilar och därefter planeras 20% att ersättas årligen.

Servicebilarna är en betydande aspekt i vår miljöpåverkan, men det är också våra medarbetares arbetsmiljö. Varje medarbetares övergång till elfordon kommer att genomföras noggrant för att säkerställa en bibehållen god arbetsmiljö med fungerande laddningsalternativ, 

säger Christer Forsberg, QHSE Manager på L&T.

 

I samband med växlingen till elbilar läggs även stort fokus kring laddmöjligheter på lokala kontor och eventuellt i hemmet. L&T är även delaktiga i att driva utvecklingen framåt inom den generella laddinfrastrukturen genom samarbete med drivmedelsbolag, leverantörer, samhälle och kunder för att utöka de laddningsalternativ som finns i dagsläget.

Det är en spännande tid vi har framför oss med oerhört mycket som händer inom elbilsbranschen och det är viktigt att det finns en fungerande infrastruktur kring laddning som täcker elbilarnas behov. Vi måste agera och ta vårt ansvar redan idag och vi är övertygade om att elektrifieringen spelar en viktig roll i att nå en hållbar framtid, säger Mikael Viik, Procurement manager på L&T.


Om Lassila & Tikanoja Sverige

L&T arbetar för en hållbar morgondag. Vi gör den cirkulära ekonomin till verklighet genom att arbeta tillsammans med våra kunder för att förlänga fastigheternas livslängd samtidigt som vi skapar ett optimalt inomhusklimat och minskar miljöpåverkan. Vi gör detta genom att tillhandahålla hållbara och ansvarsfulla lösningar inom fastighetsteknik och rengöring som hjälper våra kunder att nå sina mål, samtidigt som de kan fokusera på sin kärnverksamhet. http://www.l-t.se