2022-03-29 09:25Pressmeddelande

L&T rekryterar Tina Hellstadius som ny Vd i Sverige

Tina Hellstadius

Lassila & Tikanoja har rekryterat Tina Hellstadius som Vd i Sverige med tillträde den 19 april. Vidare utses hon till senior vice president i koncernledningen i Finland. L&T omsätter 1,5 miljarder kronor i Sverige och satsar på fortsatt lönsam tillväxt organiskt och genom förvärv. Ett livscykelperspektiv som förlänger livslängden på kundernas fastigheter står i fokus. Marknaden för fastighetstjänster i Sverige kännetecknas av kraftig tillväxt främst inom teknisk drift med digitala lösningar. L&T group är noterat på den finska börsen Nasdaq Helsinki.

L&T har kunder inom alla branscher med en strategisk inriktning mot infrastruktur, samhällsbyggnader, sjukvård och industri. Erbjudandet inom fastighetstjänster blir allt mer avancerat och digitaliserat.

–Jag ser fram mot att lära känna och arbeta med L&Ts namnkunniga kunder och medarbetare, säger Tina Hellstadius, tillträdande Vd för L&T i Sverige. Helhetslösningar och ett hållbarhetsperspektiv för fastighetsdrift är en gemensam grund som ger utrymme för en kraftfull utveckling på en marknad där gränsen för vad som ryms inom fastighetstjänster hela tiden vidgas.

Tina Hellstadius efterträder L&Ts Vd i Sverige Erik Sundström som går i pension till sommaren. Eriks mångåriga och framgångsrika insatser har spelat en betydande roll för att bygga upp L&Ts verksamheter i Sverige.

–Vi strävar efter att erbjuda våra kunder viktiga insikter samt ha kapacitet att bistå med det praktiska genomförandet, säger Erik Sundström, avgående Vd L&T i Sverige. Jag känner mig trygg med en dynamiskt efterträdare som Tina Hellstadius att utveckla verksamheten vidare. Fastighetstjänster har blivit en viktig och kvalificerad hörnsten i effektiv energianvändning, och digitaliseringen somh en grundbult i den cirkulära ekonomin.

L&T har en historia inom sjukhusverksamhet och infrastruktur, vilket är liktydigt med tekniskt komplexa byggnader. När kunderna blir allt mer digitaliserade måste driften av fastigheten motsvara de nya kraven. Centralt är att företaget arbetar ur ett livscykelperspektiv med material för att byggnaden och dess tekniska livslängd ska hållas så lång som möjligt.   

–Vi är mycket glada över att välkomna Tina Hellstadius som senior vice president till vår koncernledning och group executive board. Tillsammans ska vi fortsätta utveckla och expandera svenska fastighetstjänster, säger Eero Hautaniemi, President och CEO, Lassila & Tikanoja. Fokus i den cirkulära ekonomin är att spara energi och att minska energiåtgången.

För mer information vänligen kontakta

Tina Hellstadius, SVP, tillträdande Vd L&T Sverige
T +46 70 268 31 18, +46 8 55 050 200
tina.hellstadius@l-t.se

Eero Hautaniemi, President, CEO, L&T PLC
T +358 10 636 2810

Elma Sabanovic, Coast Communications kontakt för L&T
T +46 72 318 49 49
elma.sabanovic@coast.se

https://www.lt.fi/en/company/management-and-board-of-directors/group-executive-board

www.l-t.se/sv

 

Om Tina Hellstadius

Tina Hellstadius har närmast varit Vd för SOL Facility Services i Sverige. Tidigare har hon arbetat med Telia Company som ansvarig inom supply chain management och som Vd för LRF Samköp AB. Hon har också varit vice president för försäljning och avtal vid EuroMaint Rail. Tina har en erkänt stark bakgrund i att bygga verksamheter med bibehållen lönsamhet och driva serviceorienterade organisationer.


Om Lassila & Tikanoja Sverige

L&T är ett driftbolag inom fastighetstjänster som tillsammans med sina kunder gör den cirkulära ekonomin till verklighet genom att arbeta för att förlänga fastigheternas livslängd samtidigt som vi skapar ett optimalt inomhusklimat och minskar miljö- och klimatpåverkan. L&Ts kunder kan fokusera på sin kärnverksamhet samtidigt som vi hjälper dem att nå sina mål genom hållbara och ansvarsfulla lösningar inom fastighetsteknik, hygienservice och lokalvård. Med verksamhet i Finland och Sverige har koncernen L&T 8 100 anställda. Nettoomsättningen 2021 uppgick till 812,5 miljoner euro (8,4 miljarder SEK). L&T är noterat på Nasdaq Helsingfors.