2018-03-23 10:00Pressmeddelande

Rätt villkor ger rätt leverans

null

Städbranschen Sveriges branschdagar 20-21 mars hölls i Piteå på Pite Havsbad. Fokusområdena dessa dagar var Golv och Vit bransch. Med ett 70-tal deltagare från branschen, från norr till söder, blev det två mycket uppskattade dagar, säger Matthias Lindholm, Ordförande i föreningen samt Affärsutvecklingschef på L&T. Han höll föredrag gällande Hållbara upphandlingar och Nyckeltal i branschen.

Piteå Tidning var på plats och gjorde ett reportage som går att se på deras sida med titeln "Städbranschen vill se fler vita avtal".

Det märktes bland deltagarna på branschdagarna att det finns en stor frustration över brister i upphandlingarna, i huvudsak LOU upphandlingar. Där det oftast landar i att lägst pris vinner för att man som upphandlare vill undvika att få upphandlingen överprövad. Upphandlarna behöver bättre stöd och verktyg för att ställa rätt krav och kunna bedöma oseriösa anbud och företag. Här kommer Nyckeltal in som en pusselbit. Samtidigt pågår flertalet projekt och insatser just nu i branschen för att ta fram bra underlag för upphandling. T ex så släpps en ny AFF i dagarna med många bra förbättringar. Nätverket för serviceupphandlingar håller på att färdigställa en mall för upphandlingsunderlag.

Den hårda prispressen som pågår och har pågått lång tid nu påverkar möjligheterna för städbolagen att kunna leverera en bra tjänst och ge sina medarbetare en schysst vardag i sitt arbete. Det har gått så långt nu så ca 60% av de Almega anslutna städbolagen inte längre lämnar in några anbud vid LOU upphandlingar.

SABO i samarbete med Städbranschen Sverige lanserade igår, 22/3, en ny vägledning för lokalvård i flerbostadshus, med titeln Rena Hus. Även här finns ett stort avsnitt gällande upphandling med. Matthias Lindholm var på plats vid lanseringsdagen och höll ett föredrag om nyckeltal och upphandling.

Lassila & Tikanoja Service AB (L&T) erbjuder skräddarsydda koncept inom städ och facility service likväl som inom livsmedels -och industrirengöring. Verksamheten återfinns inom bl.a kontorsfastigheter, handel, industri och livsmedelsindustri inom både privat och offentlig sektor.

Med mer än 30 års erfarenhet av servicelösningar bedriver L&T  en rikstäckande verksamhet, och med kontor i Landskrona, Linköping, Göteborg och Solna där huvudkontoret är beläget. I Sverige sysselsätter L&T runt 600 medarbetare och omsättningen under 2016 utgjorde ca 217 MSEK.

Det finska moderbolaget Lassila & Tikanoja plc som har funnits sedan 1905 specialiserar sig på miljöservice samt stödservice för fastigheter och anläggningar och är en betydande leverantör för träbaserade biobränslen, återvinningsbränslen och sekundära råmaterial. L&T bedriver verksamhet i Finland, Sverige och Ryssland. L&T:s omsättning år 2016 var 672 miljoner euro. Bolaget har runt  8 000 anställda. L&T är noterat på NASDAQ OMX Helsingfors.

http://www.l-t.se


Om Lassila & Tikanoja Sverige

Lassila & Tikanoja Sverige är ett serviceföretag som har som mål att förverkliga den cirkulära ekonomin i praktiken. Med ansvarsfulla och hållbara facility management tjänster inom både arbetsplatsservice och fastighetsservice förbättrar vi morgondagen för våra kunder inom skolan, vård & omsorg, handel, kontor, logistik och industrin. Vi hjälper till att bevara och öka fastighetens produktivitet och värde, optimerar användningen av råvaror och energi samt förbättrar vardagen på arbetsplatser i hela Sverige. Vårt mål är att ständigt utveckla och hjälpa våra kunder till säkrare, mer produktiv och miljövänligare framtid. http://www.l-t.se