2017-05-22 08:15Pressmeddelande

Matthias Lindholm, nyvald ordförande för Städbranschen Sverige

null

Matthias som är affärsutvecklingschef hos Lassila & Tikanoja, valdes till ny ordförande för Städbranschen Sverige på årsmötet den 17 maj.

Min första arbetsuppgift som ordförande blir att sammankalla styrelsen och berätta om vad jag ser för bild framför mig, vad Städbranschen Sverige är idag och i framtiden, säger Matthias.
 – Jag har suttit i styrelsen ett år nu, och har sett att det viktigaste just nu är att vi behöver bli fler i ledningen för föreningen som jobbar aktivt med branschens frågor och utveckling.

Städbranschen Sverige är sedan 2013 en rikstäckande branschorganisation, som samlar verksamhet och intresse för rena, hygieniska, lättskötta och vårdade fastigheter.

Med en tydlig värdegrund arbetar Städbranschen Sverige med att lyfta och ena branschen, företagen och individerna. Detta genom att driva frågor och projekt som utvecklar och understryker vikten och omfattningen av branschens bidrag till samhället.

Ledstjärnor för Städbranschen Sverige är nyttan för medlemmarna, delaktighet, synlighet, kvalitet och resultat.

Lassila & Tikanoja Service AB (L&T) erbjuder skräddarsydda koncept inom städ och facility service likväl som inom livsmedels -och industrirengöring. Verksamheten återfinns inom bl.a kontorsfastigheter, handel, industri och livsmedelsindustri inom både privat och offentlig sektor.

Med mer än 30 års erfarenhet av servicelösningar bedriver L&T  en rikstäckande verksamhet, och med kontor i Landskrona, Linköping, Göteborg och Solna där huvudkontoret är beläget. I Sverige sysselsätter L&T runt 600 medarbetare och omsättningen under 2016 utgjorde ca 217 MSEK.

Det finska moderbolaget Lassila & Tikanoja plc som har funnits sedan 1905 specialiserar sig på miljöservice samt stödservice för fastigheter och anläggningar och är en betydande leverantör för träbaserade biobränslen, återvinningsbränslen och sekundära råmaterial. L&T bedriver verksamhet i Finland, Sverige och Ryssland. L&T:s omsättning år 2016 var 672 miljoner euro. Bolaget har runt  8 000 anställda. L&T är noterat på NASDAQ OMX Helsingfors.

http://www.l-t.se


Om Lassila & Tikanoja Sverige

Lassila & Tikanoja Sverige är ett serviceföretag som har som mål att förverkliga den cirkulära ekonomin i praktiken. Med ansvarsfulla och hållbara facility management tjänster inom både arbetsplatsservice och fastighetsservice förbättrar vi morgondagen för våra kunder inom skolan, vård & omsorg, handel, kontor, logistik och industrin. Vi hjälper till att bevara och öka fastighetens produktivitet och värde, optimerar användningen av råvaror och energi samt förbättrar vardagen på arbetsplatser i hela Sverige. Vårt mål är att ständigt utveckla och hjälpa våra kunder till säkrare, mer produktiv och miljövänligare framtid. http://www.l-t.se