2016-09-20 12:10Pressmeddelande

L&T utökar i Helsingborg

null

L&T utökar sin leverans i Helsingborg, och kommer från och med den 1/12 2016 att vara lokalvårdsentreprenör i Idrottens Hus.

Idrottens hus med en totalyta på över 17.000 m2 är Helsingborgs största anläggning för inomhusidrott och andra arrangemang. Anläggningen rymmer lokaler för b la handboll, innebandy, basket, volleyboll, brottning, boxning, bordtennis.

I och med detta uppdrag stärker L&T sin närvaro i norra Skåne och understödjer den strategi som finns att verka hos kunder där L&T kan skapa ett mervärde.

Lassila & Tikanoja Service AB (L&T) erbjuder skräddarsydda koncept inom städ och facility service likväl som inom livsmedels -och industrirengöring. Verksamheten återfinns inom bl.a kontorsfastigheter, handel, industri och livsmedelsindustri inom både privat och offentlig sektor.

Med mer än 30 års erfarenhet av servicelösningar bedriver L&T  en rikstäckande verksamhet, och med kontor i Landskrona, Linköping, Göteborg och Solna där huvudkontoret är beläget. I Sverige sysselsätter L&T runt 680 medarbetare och omsättningen under 2015 uppgick till ca 214 MSEK.

Det finska moderbolaget Lassila & Tikanoja plc som har funnits sedan 1905 specialiserar sig på miljöservice samt stödservice för fastigheter och anläggningar och är en betydande leverantör för träbaserade biobränslen, återvinningsbränslen och sekundära råmaterial. L&T bedriver verksamhet i Finland, Sverige och Ryssland. L&T:s omsättning år 2015 var 646 miljoner euro. Bolaget har runt 8 000 anställda och över 200.000 enskilda kunder. L&T är noterat på NASDAQ OMX Helsingfors.

http://www.l-t.se


Om Lassila & Tikanoja Sverige

Lassila & Tikanoja Sverige är ett serviceföretag som har som mål att förverkliga den cirkulära ekonomin i praktiken. Med ansvarsfulla och hållbara facility management tjänster inom både arbetsplatsservice och fastighetsservice förbättrar vi morgondagen för våra kunder inom skolan, vård & omsorg, handel, kontor, logistik och industrin. Vi hjälper till att bevara och öka fastighetens produktivitet och värde, optimerar användningen av råvaror och energi samt förbättrar vardagen på arbetsplatser i hela Sverige. Vårt mål är att ständigt utveckla och hjälpa våra kunder till säkrare, mer produktiv och miljövänligare framtid. http://www.l-t.se