2023-02-13 13:18Pressmeddelande

L&T träffar Stockholms Stad om upphandlingskrav för transporter ur miljösynpunkt

L&T har träffat Stockholms stad i ett Rundabordssamtal med fokus på näringslivets förändringsbenägenhet gällande transporter inom servicesektorn. Mötet hölls inom ramen för satsningen kring ”Klimatpakten levererar” där L&T tillsammans med flera företag fokuserar på att minska klimatpåverkan från transporter. För att ge mer plats åt miljöfrågor 2023 så har Klimatpakten bytt namn till Miljö- och klimatpakten levererar.  

Syftet med Rundabordssamtalet var att öka stadens kunskap om näringslivets mognad för omställning. Målet är att till år 2030 minska utsläppen från transportsektorn med 80 procent jämfört med året 2010 och skapa en utsläppsfri innerstad till år 2030. För att komma vidare med frågeställningen vill man vidga bilden av vilka upphandlingskrav man kan ställa på transporter ur miljösynpunkt. L&T delade med sig av den egna färdplanen mot en 100% elektrifierad vagnpark där man påbörjade elektrifieringen hösten 2021.

På agendan diskuterade man hur branschen kan utvecklas mot minskad biltrafik och hur man kan möta framtida miljökrav. Man pratade också om vilka möjligheter man kan ha med att reducera befintlig vagnpark genom framtagande av nyttjandegrad och behovsanalys, kartlägga kör- och inköpsbeteende och minska onödiga resor. Andra lösningar är att ha poolbilar på siter där det går och fler som delar på bilar. För att lyckas är logistik och planering helt avgörande.  

Transporter är L&Ts enskilt största klimatpåverkan i den egna verksamheten. Därför tar vi ansvar för att sänka våra utsläpp genom att accelerera elektrifieringen och driva på laddinfrastrukturen. Med ett ansvarstagande för Stockholms stads mål har vi delat med oss av våra erfarenheter och tillsammans pratat om kravställning i hela leverantörsledet.

L&T utmanar sina medarbetare, kunder, leverantörer, branschkollegor och partners för att skapa möjligheter som påverkar den gröna omställningen. L&Ts målbild är att hela vagnparken ska vara elektrifierad till 2026.

För mer information kontakta Catharina Burch, Kommunikationschef på L&T.
catharina.burch@l-t.se       


Om Lassila & Tikanoja Sverige

L&T i Sverige bedriver en rikstäckande verksamhet genom bolagen L&T FM AB och L&T Service AB. L&T sysselsätter ca 1 400 medarbetare, företagens nettoomsättning 2021 var 1400 MSEK. L&T är ett driftbolag inom fastighetstjänster och tillsammans med våra kunder arbetar vi för att förlänga fastigheternas livslängd.


Kontaktpersoner

VD
Mikko Taipale