2016-09-01 09:15Pressmeddelande

L&T tar ansvar för en vit bransch inom FM

L&T tar plats i styrelsen för Städbranschen Sverige som ansvariga för en vit bransch inom FM området.

"Som premiumleverantör av FM tjänster och medlemmar i Almega Serviceentreprenörerna är det en självklarhet att vi verkar och står för hållbarhet, både när det avser miljö och arbetstagarnas rättigheter. Detta engagemang är en förstärkning av den målsättningen", säger Pontus Monthan, Country Manager för Lassila & Tikanoja Sverige

Grunden har vi själva lagt, branschen som helhet och upphandlande enheter, genom att acceptera alltför låga timpriser samt priser för tilläggstjänster, men vi har också i egna händer att påverka i rätt riktning och säkerställa att rätt villkor gäller för alla leverantörer. 

"Städbranschen Sveriges styrelse fick nya kompetenta tillskott vid årsstämman i maj 2016, nu är styrelsen representerad i balans från hela marknaden vilket känns riktigt bra! Vi har såväl materialindustri som SKL, konsult, utbildning och den privata städbolagssektorn i balans, även suppleanter till styrelsen har en bra spridning som förstärker denna",  säger Städbranschen Sveriges ordförande Mårten Widborg.

L&T – Lassila & Tikanoja Service AB förstärker Städbranschen Sverige med sin representant, Matthias Lindholm, vilken kommer att fokusera inom området ”Vit Bransch” där vi under 2016 och framåt kommer att verka för att förbättra villkoren inom upphandlingsområdet. Vi ser att det många gånger blir allt för höga och orimliga krav i upphandlingarna och samtidigt allt för låga ersättningar för att utföra uppdragen, den ekvationen går inte ihop och det är just detta vi med redan gjorda insatser jobbar emot (tex. att Socialstyrelsens upphandling drogs tillbaka) och framöver kommer att fokusera på säger Matthias Lindholm. Matthias och Mårten från Städbranschen Sverige vill också uppmana fler aktiva i branschen att tipsa om dessa förhållanden, gemensamt kan vi göra ännu större skillnad! Kontakta oss via; info@stadbranschensverige.se, www.stadbranschensverige.se

Lassila & Tikanoja Service AB (L&T) erbjuder skräddarsydda koncept inom städ och facility service likväl som inom livsmedels -och industrirengöring. Verksamheten återfinns inom bl.a kontorsfastigheter, handel, industri och livsmedelsindustri inom både privat och offentlig sektor.

Med mer än 30 års erfarenhet av servicelösningar bedriver L&T  en rikstäckande verksamhet, och med kontor i Kävlinge, Linköping, Göteborg och Solna där huvudkontoret är beläget. I Sverige sysselsätter L&T runt 600 medarbetare och omsättningen under 2014 utgjorde ca 217 MSEK.

Det finska moderbolaget Lassila & Tikanoja plc som har funnits sedan 1905 specialiserar sig på miljöservice samt stödservice för fastigheter och anläggningar och är en betydande leverantör för träbaserade biobränslen, återvinningsbränslen och sekundära råmaterial. L&T bedriver verksamhet i Finland, Sverige och Ryssland. L&T:s omsättning år 2014 var 640 miljoner euro. Bolaget har runt  8 000 anställda. L&T är noterat på NASDAQ OMX Helsingfors.

http://www.l-t.se


Om Lassila & Tikanoja Sverige

Lassila & Tikanoja Sverige är ett serviceföretag som har som mål att förverkliga den cirkulära ekonomin i praktiken. Med ansvarsfulla och hållbara facility management tjänster inom både arbetsplatsservice och fastighetsservice förbättrar vi morgondagen för våra kunder inom skolan, vård & omsorg, handel, kontor, logistik och industrin. Vi hjälper till att bevara och öka fastighetens produktivitet och värde, optimerar användningen av råvaror och energi samt förbättrar vardagen på arbetsplatser i hela Sverige. Vårt mål är att ständigt utveckla och hjälpa våra kunder till säkrare, mer produktiv och miljövänligare framtid. http://www.l-t.se