2023-01-25 09:30Pressmeddelande

L&T och Malmö stad i ett nytt avtal inom teknisk förvaltning Boenden

L&T har fått förtroendet att arbeta tillsammans med Malmö stad inom teknisk fastighetsdrift. L&Ts beställare är Stadsfastigheter, en avdelning inom serviceförvaltningen i Malmö stad som ansvarar för byggnation och förvaltning samt att säkra fastigheternas funktion och värde genom drift, underhåll och fastighetsutveckling. Fastighetsbeståndet omfattar cirka 1,8 miljoner kvm byggnadsyta och 4,9 miljoner kvm markyta. ​ 

L&Ts leverans avser driftteknisk förvaltning av olika typer av boende fördelat på 114 fastigheter runt om i Malmö stad till en yta om 184 268 m². Med boende avses LSS-, grupp- och vårdboenden, äldreboende, dagcenter och behandlingshem.   

Entreprenaden omfattar teknisk förvaltning av byggnader och tekniska installationer med jour och beredskap samt säkerhetsarbete. Uppdraget innebär också löpande arbete med målet att reducera energianvändningen genom att investera i energioptimering.  

​​​​”Vår ambition och med vår goda erfarenhet är att göra en bra leverans för att möta boendens specifika behov med fokus på hållbarhet och miljö. Vi är stolta över att ha fått förtroendet att genomföra uppdraget med våra tjänster och vårt tekniska kunnande för Malmö stad, säger Tina Hellstadius VD på L&T Sverige”.

För mer information kontakta Catharina Burch, Kommunikationschef på L&T Sverige.
catharina.burch@l-t.se       


Om Lassila & Tikanoja Sverige

L&T i Sverige bedriver en rikstäckande verksamhet genom bolagen L&T FM AB och L&T Service AB. L&T sysselsätter ca 1 400 medarbetare, företagens nettoomsättning 2021 var 1400 MSEK. L&T är ett driftbolag inom fastighetstjänster och tillsammans med våra kunder arbetar vi för att förlänga fastigheternas livslängd.


Kontaktpersoner

VD
Mikko Taipale