2023-01-12 14:08Pressmeddelande

L&T och Fastighets AB Hushagen i en ny typ av Samverkansmodell

L&T har fått ett förtroende att arbeta tillsammans med Hushagen i en Samverkansmodell för teknisk fastighetsdrift. Hushagen är ett fastighetsbolag som ägs av Borlänge kommun och erbjuder kontors- och industrilokaler med möjligheter till anpassning för att möta hyresgästens behov och framtida expansion.

Avtalet startade under det fjärde kvartalet 2022 och är en funktionsentreprenad för Hushagen med 40-talet fastigheter fördelade på ca 130 000 m2. Uppstarten har föregåtts av en ny typ av offentlig upphandling kallad Samverkansupphandling. Det innebär att entreprenadens omfattning och innehåll i form av tjänstebeskrivning och ekonomi fastställs av parterna i samråd där löpande redovisning under entreprenaden sker med transparens.

Samverkan baseras på ett strukturerat arbetssätt som innebär att parterna arbetar för entreprenadens bästa för att hålla ner kostnader. Detta resulterar i att varje fastighets unika behov och riskanalys analyseras så att arbetsmodeller och kompetenskrav optimeras.

”Den här modellen främjar utveckling, kreativitet och nytänkande i processen vilket
gynnar båda parters hållbara arbete tillsammans säger Jörgen Isaksson
VD Fastighets AB Hushagen”.

”I en samverkansmodell diskuterar vi gemensamt ett behov baserat på fastighetstyp, installerad teknik, riskanalys och hur känslig verksamheten är för driftstörningar. Det här är verkligen en modell som gynnar båda parter säger Tina Hellstadius VD på L&T Sverige”.

För mer information kontakta Catharina Burch, Kommunikationschef på L&T catharina.burch@l-t.se


Om Lassila & Tikanoja Sverige

L&T i Sverige bedriver en rikstäckande verksamhet genom bolagen L&T FM AB och L&T Service AB. L&T sysselsätter ca 1 400 medarbetare, företagens nettoomsättning 2021 var 1400 MSEK. L&T är ett driftbolag inom fastighetstjänster och tillsammans med våra kunder arbetar vi för att förlänga fastigheternas livslängd.