2022-10-31 09:22Pressmeddelande

L&T har tilldelats EcoVadis Platina-betyg i hållbarhet

Tina HellstadiusTina Hellstadius

Lassila & Tikanojas långsiktiga hållbarhetsarbete belönades med högsta möjliga Platinum-betyg för andra gången av EcoVadis, en plattform som utvärderar hållbarheten hos internationella företag. L&T uppnådde ett särskilt högt betyg inom området miljöansvar. Varje år utvärderar EcoVadis cirka 90 000 globalt verksamma företag, varav endast 1% når platinanivån.

Lassila & Tikanoja vill bidra till att lösa de stora utmaningarna relaterade till klimatförändringar och hållbarhet. L&Ts hållbarhetsarbete innefattar bland annat att stödja kundernas hållbarhetsarbete, minska miljöpåverkan från företagets egen verksamhet, bygga medarbetarnas välbefinnande och en mångsidig arbetsplats samt att säkerställa värdekedjans hållbarhet.

“Platinum-betyget vi har fått från EcoVadis är ytterligare ett bevis på den utmärkta nivån på vårt långsiktiga hållbarhetsarbete. Vi behöll vårt Platinum-betyg och förbättrade vårt totala resultat med två poäng. Vi uppnådde en betydande förbättring särskilt inom området miljöansvar”, säger Tina Hellstadius VD på L&T Sverige.

L&Ts utmärkta övergripande betyg underbyggs av olika policyer, riktlinjer och principer samt konkreta mål. Den höga poängen inom området miljöansvar speglar framför allt L&Ts målstyrda satsningar på till exempel klimatet. L&Ts klimatmål är vetenskapsbaserade mål. Förutom att fokusera på sin egen verksamhet, har L&T också åtagit sig att minska utsläppen i sin leverantörskedja.

EcoVadis bedömer globalt verksamma företag i mer än 200 inköpskategorier i över 160 länder. Betygen baseras på omfattande bedömningar av varje företags hållbarhetsåtgärder samt validerad information som erhållits från media och andra offentliga källor. https://ecovadis.com

L&T i Sverige bedriver idag en rikstäckande verksamhet genom bolagen
L&T FM AB och L&T Service AB. L&T sysselsätter ca 1 400 medarbetare, företagens nettoomsättning 2020 var 1 400 MSEK. L&T är ett driftbolag inom fastighetstjänster och tillsammans med våra kunder arbetar vi för att förlänga fastigheternas livslängd.

Mer information om L&Ts hållbarhetsarbete finns på företagets hemsida
https://www.l-t.se/sv/hallbarhet


Om Lassila & Tikanoja Sverige

L&T arbetar för en hållbar morgondag. Vi gör den cirkulära ekonomin till verklighet genom att arbeta tillsammans med våra kunder för att förlänga fastigheternas livslängd samtidigt som vi skapar ett optimalt inomhusklimat och minskar miljöpåverkan. Vi gör detta genom att tillhandahålla hållbara och ansvarsfulla lösningar inom fastighetsteknik och rengöring som hjälper våra kunder att nå sina mål, samtidigt som de kan fokusera på sin kärnverksamhet. http://www.l-t.se