2023-02-01 12:08Pressmeddelande

L&T får städ- & rengöringsförtroende av Paulig

L&T är mycket stolta över förtroendet vi har fått i ett nytt avtal att ta ett helhetsåtagande för produktionsrengöring och lokalvård på Pauligs anläggning i Mölndal. Paulig är en familjeägd livsmedelskoncern med över 2000 anställda och varumärken som Santa Maria och Risenta i portföljen.

Det kräver specialistkunskap, erfarenhet och flexibilitet för att utföra städning och rengöring inom livsmedelsindustrin på ett hygiensäkert och effektivt sätt. Huvudfokus ligger på kvalitetssäkring av Pauligs verksamhet och det kräver lång erfarenhet av hygienrengöring. Att lokaler, utrustning hålls rena och är i gott skick är viktiga faktorer för att verksamheten ska kunna säkerställa god livsmedelshygien och att de livsmedel som Paulig släpper ut på marknaden är säkra.

L&T arbetar systematiskt med både uttalade och outtalade behov och bedriver ett dokumenterat kvalitetsarbete som säkrar kvaliteten på vårt arbete och de objekt som skall kvalitetssäkras. Det är viktigt att arbeta med miljö och hållbar utveckling som redovisas mot intressenter, myndigheter och gällande lagstiftning samt olika miljöorganisationer. Det innebär också att stötta Paulig i deras miljöpolicy som också kan generera mål för miljöarbetet.

”Vi identifierar vilka miljöaspekter som finns i verksamheten och de är konsekvenser av aktiviteter som får en effekt på miljön positiv eller negativ. Inom arbetsmiljö fokuserar vi på Pauligs arbetsplatser, hur de ska se ut med förebyggande arbetsmiljöåtgärder samt att anpassa gällande lagar och bestämmelser. Vi är mycket glada för förtroendet säger Mikko Taipale Vice VD på L&T Sverige”.

För mer information kontakta Catharina Burch, Kommunikationschef på L&T.
catharina.burch@l-t.se       


Om Lassila & Tikanoja Sverige

L&T i Sverige bedriver en rikstäckande verksamhet genom bolagen L&T FM AB och L&T Service AB. L&T sysselsätter ca 1 400 medarbetare, företagens nettoomsättning 2021 var 1400 MSEK. L&T är ett driftbolag inom fastighetstjänster och tillsammans med våra kunder arbetar vi för att förlänga fastigheternas livslängd.


Kontaktpersoner

VD
Mikko Taipale