2023-02-08 11:51Pressmeddelande

L&T får förtroendet inom teknisk förvaltning och drift för SBB

L&T är stolta över samarbetet med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) där vi tar ett helhetsansvar för teknisk förvaltning och drift med tillsyn, skötsel, avhjälpande underhåll samt jour och beredskap. I uppdraget ingår även drift och skötsel av utemiljö. Beståndet är 115.000 kvm i Kalmar och på Öland kontorsfastigheter och LSS boende.

SBB är en fastighetskoncern som grundades 2016 och har som strategi att långsiktigt äga, förvalta och utveckla hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige och samhällsfastigheter i Norden. L&T delar engagemanget med SBB för att aktivt bedriva ett fortsatt fastighetsutvecklingsarbete.

SBB är verksamt på marknader med stabila och starka underliggande drivkrafter såsom ekonomisk tillväxt och befolkningstillväxt. SBB är en fastighetskoncern som kännetecknas av hög uthyrningsgrad och långa hyreskontrakt. I vårt uppdrag arbetar vi förebyggande och proaktivt tillsammans med SBB.

För mer information kontakta Catharina Burch, Kommunikationschef på L&T.
catharina.burch@l-t.se       


Om Lassila & Tikanoja Sverige

L&T i Sverige bedriver en rikstäckande verksamhet genom bolagen L&T FM AB och L&T Service AB. L&T sysselsätter ca 1 400 medarbetare, företagens nettoomsättning 2021 var 1400 MSEK. L&T är ett driftbolag inom fastighetstjänster och tillsammans med våra kunder arbetar vi för att förlänga fastigheternas livslängd.