2023-03-22 11:49Pressmeddelande

L&T får förtroendet inom teknisk fastighetsdrift i Region Dalarna

L&T är stolta över uppdraget inom teknisk fastighetsdrift och fastighetsskötsel där Region Dalarna är beställare via Region Fastigheter. L&T tar ett helhetsansvar av tjänster i den nya ambulansstationen i Sälen som utför en livsviktig uppgift för invånare och besökare till snabbare prehospital akutsjukvård med brådskande utryckning i samhällsviktig verksamhet. 

L&T ansvarar för utemiljö och byggnad vilket innebär skötsel och tillsyn av tvätthall, ventilation, värmesystem med värmepump- och kylanläggning samt solceller. Uppdraget innebär också ansvar för brandskydd, brandlarms anläggning, släckutrustning och reservkraft.

L&T sköter lokalerna som är planerade så att de motsvarar dagens krav på arbetsmiljö och ger medarbetare goda förutsättningar att möta den växande turismen.

För mer information kontakta Catharina Burch, Kommunikationschef på L&T.
catharina.burch@l-t.se       


Om Lassila & Tikanoja Sverige

L&T i Sverige bedriver en rikstäckande verksamhet genom bolagen L&T FM AB och L&T Service AB. L&T sysselsätter ca 1 400 medarbetare, företagens nettoomsättning 2022 var 1400 MSEK. L&T är ett driftbolag inom fastighetstjänster och tillsammans med våra kunder arbetar vi för att förlänga fastigheternas livslängd.