2023-01-18 09:19Pressmeddelande

L&T får förtroendet inom teknisk fastighetsdrift för Sjöfartsverket

L&T har fått förtroendet att utföra teknisk fastighetsdrift och underhåll av Sjöfartsverkets byggnader inom det Södra förvaltningsområdet innefattande Öland och Gotland. Sjöfartsverket erbjuder effektiva sjövägar, moderna tjänster och maritimt partnerskap för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling.

Uppdraget omfattar ett 40-tal byggnader med varierande verksamheter bl.a. 11 fyrar men även Lotsstationer där Sjöfartsverket tillhandahåller lotsning och biträde av lots till fartyg inom svenskt sjöterritorium.

Verksamheten bedrivs principiellt dygnet runt och byggnaderna innehåller både kontor, sovhytter, kök och sällskapsytor. L&T ansvarar även för byggnader med externa hyresgäster som kan både vara privatpersoner och företag, organisationer samt statliga byggnadsminnen där både fyrar, fyrplatser och markområden ingår i uppdraget.

Sjöfartsverket syd är geografiskt spridda längs den svenska kusten. L&T Sverige bedriver en rikstäckande verksamhet där vi arbetar med stort fokus på att nyttja de geografiska synergierna vi har. Tillsammans med våra kunder arbetar vi för att förlänga fastigheternas livslängd, skapa ett optimalt inomhusklimat och samtidigt minska miljö- och klimatpåverkan.

”Vi är mycket glada för det förtroende vi har fått och ser fram emot att hjälpa Sjöfartsverket att nå sina mål genom en hållbar och ansvarsfull driftleverans, säger Tina Hellstadius VD på L&T Sverige”.

För mer information kontakta Catharina Burch, Kommunikationschef på L&T.
catharina.burch@l-t.se


Om Lassila & Tikanoja Sverige

L&T i Sverige bedriver en rikstäckande verksamhet genom bolagen L&T FM AB och L&T Service AB. L&T sysselsätter ca 1 400 medarbetare, företagens nettoomsättning 2021 var 1400 MSEK. L&T är ett driftbolag inom fastighetstjänster och tillsammans med våra kunder arbetar vi för att förlänga fastigheternas livslängd.


Kontaktpersoner

VD
Mikko Taipale