2023-02-16 06:36Pressmeddelande

L&T får förtroendet inom funktionsentreprenad för Annehem Fastigheter

L&T är stolta över uppdraget tillsammans med Annehem där vi tar ett helhetsansvar för en bostadsfastighet i centrala Malmö. Uppdraget omfattar två Svanenmärkta byggnader med uttalat energieffektiv profil med bland annat solceller på tak.

Detta partnerskap inkluderar ett totalansvar för mark, fastighet, städning, kundtjänst och jour. Annehem äger och förvaltar toppmoderna kommersiella fastigheter i de svenska tillväxtregionerna Stockholm, Göteborg och Skåne samt även på nordisk nivå i Helsingfors och Oslo. I vårt uppdrag arbetar vi förebyggande och proaktivt med tillsyn och skötsel för att minska avbrott och fel i fastigheten.

L&T har en väl etablerad jour‐ och beredskapsorganisation och vi fokuserar på en ökad trivsel för samtliga hyresgäster.

För mer information kontakta Catharina Burch, Kommunikationschef på L&T.
catharina.burch@l-t.se       


Om Lassila & Tikanoja Sverige

L&T i Sverige bedriver en rikstäckande verksamhet genom bolagen L&T FM AB och L&T Service AB. L&T sysselsätter ca 1 400 medarbetare, företagens nettoomsättning 2021 var 1400 MSEK. L&T är ett driftbolag inom fastighetstjänster och tillsammans med våra kunder arbetar vi för att förlänga fastigheternas livslängd.