2023-03-13 12:21Pressmeddelande

L&T får förtroendet inom fastighetsnära tjänster för MKB Fastighets AB

L&T har fått i uppdrag av MKB Fastighets AB, MKB, att leverera fastighetsnära tjänster. Med ett stort fokus på kvalitet så kommer L&T att leverera fastighetsdrift, fastighetsskötsel och internservice. Tjänsterna innebär ett stort miljöfokus både vad gäller material, materialhantering och avfall.

MKB, som ägs av Malmö stad, är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag och har 26 000 lägenheter samt 1 000 kommersiella lokaler och är det största fastighetsbolaget i Malmö.

L&T följer MKBs upphandlingskrav inom vårt gemensamma fokus kring miljö, inom ett specifikt område, där arbetet kommer att utföras med cykel, vagn eller kärra eller dylikt inom bostadsområdena.

Alla företag har olika behov, också när det gäller fastighetsskötsel. Genom egenutvecklade anpassade metoder och rätt materialval säkerställer vi att våra kunder alltid får den bästa lösningen som förlänger fastigheternas livslängd. I uppdraget levererar vi underhållsplaner för periodiska arbeten som sträcker sig över hela avtalstiden. L&T har en väl etablerad jour‐ och beredskapsorganisation och vi fokuserar på en ökad trivsel för samtliga hyresgäster.

För mer information kontakta Catharina Burch, Kommunikationschef på L&T.
catharina.burch@l-t.se       


Om Lassila & Tikanoja Sverige

L&T i Sverige bedriver en rikstäckande verksamhet genom bolagen L&T FM AB och L&T Service AB. L&T sysselsätter ca 1 400 medarbetare, företagens nettoomsättning 2022 var 1400 MSEK. L&T är ett driftbolag inom fastighetstjänster och tillsammans med våra kunder arbetar vi för att förlänga fastigheternas livslängd.