2017-03-27 14:08Pressmeddelande

L&T - en självklarhet när Gallerian inviger!

null

23 mars 2017 invigde Gallerian i Stockholm ytterligare en del i sin Urban Escape satsning och då var L&T självklart en viktig del! Samtidigt presenterade L&T sina nya kläder som tagits fram i samråd med Gallerian.

Det djupare samarbetet kommer fortsätta med nya städvagnar, papperskorgar mm. "L&T´s och AMF´s ambition är att våra service medarbetare i Gallerian ska kunna vara behjälpliga och svara på frågor på olika språk till Gallerians besökare", säger Matthias Lindholm, Affärsutvecklingschef på L&T. Ytterligare ett sätt för oss att visa hur stolta vi är över vår mångfald och hur positivt det är att kunna flera språk!

Våra service medarbetare är redan kända i Gallerian som "dagens första leende", vilket vi är oerhört stolta över!

Lassila & Tikanoja Service AB (L&T) erbjuder skräddarsydda koncept inom städ och facility service likväl som inom livsmedels -och industrirengöring. Verksamheten återfinns inom bl.a kontorsfastigheter, handel, industri och livsmedelsindustri inom både privat och offentlig sektor.

Med mer än 30 års erfarenhet av servicelösningar bedriver L&T  en rikstäckande verksamhet, och med kontor i Kävlinge, Linköping, Göteborg och Solna där huvudkontoret är beläget. I Sverige sysselsätter L&T runt 600 medarbetare och omsättningen under 2016 utgjorde ca 217 MSEK.

Det finska moderbolaget Lassila & Tikanoja plc som har funnits sedan 1905 specialiserar sig på miljöservice samt stödservice för fastigheter och anläggningar och är en betydande leverantör för träbaserade biobränslen, återvinningsbränslen och sekundära råmaterial. L&T bedriver verksamhet i Finland, Sverige och Ryssland. L&T:s omsättning år 2016 var 672 miljoner euro. Bolaget har runt  8 000 anställda. L&T är noterat på NASDAQ OMX Helsingfors.

http://www.l-t.se


Om Lassila & Tikanoja Sverige

Lassila & Tikanoja Sverige är ett serviceföretag som har som mål att förverkliga den cirkulära ekonomin i praktiken. Med ansvarsfulla och hållbara facility management tjänster inom både arbetsplatsservice och fastighetsservice förbättrar vi morgondagen för våra kunder inom skolan, vård & omsorg, handel, kontor, logistik och industrin. Vi hjälper till att bevara och öka fastighetens produktivitet och värde, optimerar användningen av råvaror och energi samt förbättrar vardagen på arbetsplatser i hela Sverige. Vårt mål är att ständigt utveckla och hjälpa våra kunder till säkrare, mer produktiv och miljövänligare framtid. http://www.l-t.se