2017-06-20 07:34Pressmeddelande

Lassila & Tikanoja köper Veolias svenska FM-verksamhet

null

Lassila & Tikanoja Oyj köper Veolias svenska verksamhet för fastighetstjänster (FM) genom att förvärva samtliga aktier i Veolia FM AB och förstärker härigenom sin närvaro på den svenska marknaden.

”Genom köpet av Veolia AB förstärker vi väsentligt vår position inom fastighetstekniska tjänster i Sverige, vilket är den marknad för fastighetsservice som växer snabbast i Norden. Bolaget och dess personal representerar ett högklassigt kunnande och expertis med anknytning till komplexa tekniska miljöer, exempelvis sjukhus. Vi vill dra nytta av Veolia AB:s välfungerande lösningar, särskilt inom sjukhus- och kommunsektorn, så att våra kunder kan utföra underhåll av sina fastigheter på ett energieffektivt och ansvarsfullt sätt. Vi är övertygade om att den gedigna erfarenheten inom hälsovården i Sverige kommer också att öka våra möjligheter att erbjuda fastighetstekniska tjänster till det förnyade segmentet som uppstår till följd av social- och hälsovårdsreformeni Finland”, säger Lassila & Tikanojas verkställande direktör Pekka Ojanpää.

”Vi är glada över att få bli en del av Lassila & Tikanoja och få vara med om att utveckla bolagets affärsverksamhet i Sverige till nästa nivå”, säger Veolia FM AB:s verkställande direktör Erik Sundström.

Det skuldfria pris som Lassila & Tikanoja betalar för 100 procent av Veolia FM är 650 miljoner kronor (69,5 miljoner euro). Arrangemanget bedöms vara slutfört under det tredje kvartalet år 2017 och köpet förutsätter ett godkännande av Konkurrensverket i Sverige.

”Det var rätt tidpunkt för oss att låta Veolia FM fortsätta sin utveckling med hjälp av en ny ägare. Denna transaktion kommer att göra det möjligt för Veolia att fokusera ännu mer på vår strategi att tillhandahålla miljölösningar till industrier i Norden", säger Håkon Vist, affärsutvecklingschef för Veolia Nordic.

Lassila & Tikanoja är ett finskt serviceföretag, noterat på Nasdaq Helsinki. L&T har specialiserat sig på miljövård samt på underhåll av fastigheter och inrättningar. I samarbete med sina kunder minskar L&T avfallsmängderna, förlänger fastigheternas livslängd, styr material mot återanvändning samt minskar användningen av råmaterial och energi. L&T finns i Finland, Sverige och Ryssland. I Sverige sysselsätter L&T cirka 650 personer inom området fastighetstjänster. L&T sysselsätter 8 000 personer och bolagets omsättning år 2016 var 661,8 miljoner euro.

Veolia AB är ett av de ledande serviceföretagen inom fastighetsteknik i Sverige. Företaget erbjuder ett omfattande serviceutbud av tjänster vad gäller såväl underhåll av elsystem i drift som grundförbättrande och förebyggande underhåll av elsystem, service och underhåll av VVS- och hustekniksystem samt optimering av elförbrukning. Bolagets huvudsakliga kundsegment utgörs av sjukhus, den offentliga sektorn och företag. År 2016 uppgick bolagets omsättning till 952 miljoner svenska kronor (102 miljoner euro) och det operativa resultatet (EBIT) till 62 miljoner svenska kronor (6,6 miljoner euro). Veolia AB:s huvudkontor finns i Stockholm och bolaget har sammanlagt cirka 580 anställda.

Mer information: Verkställande direktör Pekka Ojanpää, tfn +358 10 636 2810Ekonomichef Timo Leinonen, tfn +358 400 793 073

Lassila & Tikanoja är ett serviceföretag som håller på att omvandla konsumtionssamhället till ett effektivt återvinningssamhälle. I samarbete med våra kunder minskar vi avfallsmängderna och förlänger fastigheternas livslängd, styr material för återanvändning samt minskar användningen av råmaterial och energi. Vi hjälper våra kunder att fokusera på sin kärnverksamhet och skona miljön. Tillsammans skapar vi välfärd och arbetsplatser. L&T finns i Finland, Sverige och Ryssland. L&T:s omsättning år 2016 var 661,8 miljoner euro och bolaget sysselsätter 8 000 personer. L&T är noterat på Nasdaq Helsinki.

Lassila & Tikanoja Service AB (L&T) erbjuder skräddarsydda koncept inom städ och facility service likväl som inom livsmedels -och industrirengöring. Verksamheten återfinns inom bl.a kontorsfastigheter, handel, industri och livsmedelsindustri inom både privat och offentlig sektor.

Med mer än 30 års erfarenhet av servicelösningar bedriver L&T  en rikstäckande verksamhet, och med kontor i Landskrona, Linköping, Göteborg och Solna där huvudkontoret är beläget. I Sverige sysselsätter L&T runt 650 medarbetare och omsättningen under 2016 utgjorde ca 217 MSEK.

Det finska moderbolaget Lassila & Tikanoja plc som har funnits sedan 1905 specialiserar sig på miljöservice samt stödservice för fastigheter och anläggningar och är en betydande leverantör för träbaserade biobränslen, återvinningsbränslen och sekundära råmaterial. L&T bedriver verksamhet i Finland, Sverige och Ryssland. L&T:s omsättning år 2016 var 661,8 miljoner euro. Bolaget har runt  8 000 anställda. L&T är noterat på NASDAQ OMX Helsingfors.

http://www.l-t.se


Om Lassila & Tikanoja Sverige

Lassila & Tikanoja Sverige är ett serviceföretag som har som mål att förverkliga den cirkulära ekonomin i praktiken. Med ansvarsfulla och hållbara facility management tjänster inom både arbetsplatsservice och fastighetsservice förbättrar vi morgondagen för våra kunder inom skolan, vård & omsorg, handel, kontor, logistik och industrin. Vi hjälper till att bevara och öka fastighetens produktivitet och värde, optimerar användningen av råvaror och energi samt förbättrar vardagen på arbetsplatser i hela Sverige. Vårt mål är att ständigt utveckla och hjälpa våra kunder till säkrare, mer produktiv och miljövänligare framtid. http://www.l-t.se