2023-03-31 08:04Pressmeddelande

Förändring i företagsledningen för L&T Sverige

Tina Hellstadius, VD för L&T Sverige, har beslutat sig för att lämna L&T och fortsätta sin karriär utanför företaget. Tina’s sista dag på L&T är 31 mars 2023.

Mikko Taipale, HR chef och vice VD för L&T FM och L&T Service, kommer att fortsätta leda företaget. Mikko kommer att rapportera till L&Ts VD Eero Hautaniemi, men kommer inte att ingå i koncernstyrelsen. Rekryteringen av Tinas efterträdare kommer att påbörjas i vederbörlig ordning.

”Vi har en mycket bra strategi för L&T Sverige och kommer att fortsätta genomföra denna under Mikkos ledning. Jag vill tacka Tina för hennes bidrag till företaget”, säger Eero. 

För mer information kontakta Catharina Burch, Kommunikationschef på L&T.
catharina.burch@l-t.se       

 


Om Lassila & Tikanoja Sverige

L&T i Sverige bedriver en rikstäckande verksamhet genom bolagen L&T FM AB och L&T Service AB. L&T sysselsätter ca 1 400 medarbetare, företagens nettoomsättning 2021 var 1400 MSEK. L&T är ett driftbolag inom fastighetstjänster och tillsammans med våra kunder arbetar vi för att förlänga fastigheternas livslängd.