2018-04-30 15:33Nyheter

L&T SVERIGE FÅR FÖRNYAT FÖRTROENDE FÖR DRIFTUPPDRAG PÅ STOCKHOLMS SKOLOR

null

Efter en offentlig upphandling med SISAB har Lassila & Tikanoja fått förnyat förtroende att sköta fastighetsdriften av 344 skolfastigheter i Stockholm.

Uppdraget är prestigefyllt för Lassila & Tikanoja Sverige och går helt i linje med företagets mission; att förverkliga den cirkulära ekonomin i praktiken. Mål är att leverera en proaktiv och effektiv service som tar SISAB till sina miljömål och underlättar deras vardag. Men även att bidra till att nå Stockholms stads Visioner och mål vad gäller hållbarhetsfrågor.

Uppdraget omfattar tillsyn och skötsel av driftinstallationer inom värme, ventilation och kyla i 344 skolfastigheter i hela Stockholms stad. Avtalet innebär ett utökat driftansvar för ett 50-tal fastigheter och omfattar därmed över en miljon kvm.

”SISAB har under många år varit en prioriterad kund för L&T FM och vi glada över det fortsatta förtroendet vi fått för fastighetsdriften och möjligheten att kunna hjälpa till att förbättra deras arbete”. Säger Michael Herrlund, platschef.


Om Lassila & Tikanoja Sverige

Lassila & Tikanoja Sverige är ett serviceföretag som har som mål att förverkliga den cirkulära ekonomin i praktiken. Med ansvarsfulla och hållbara facility management tjänster inom både arbetsplatsservice och fastighetsservice förbättrar vi morgondagen för våra kunder inom skolan, vård & omsorg, handel, kontor, logistik och industrin. Vi hjälper till att bevara och öka fastighetens produktivitet och värde, optimerar användningen av råvaror och energi samt förbättrar vardagen på arbetsplatser i hela Sverige. Vårt mål är att ständigt utveckla och hjälpa våra kunder till säkrare, mer produktiv och miljövänligare framtid. http://www.l-t.se