2018-04-19 19:09Nyheter

L&T har förnyat sitt företagsansvarsprogram så att det stöder FN:s mål för hållbar utveckling

null

Lassila & Tikanoja har förnyat sitt företagsansvarsprogram så att det stöder FN:s mål för hållbar utveckling och värdeskapande för olika intressenter. Från och med 2018 ligger fokus i företagsansvarsprogrammet på värdeskapande och utveckling av verksamhetens effektivitet i enlighet med FN:s mål för hållbar utveckling och företagets strategiska tyngdpunkter.

”Traditionellt har styrningen av företagsansvar handlat om att minimera de egna negativa effekterna, med idag är detta perspektiv främst en förutsättning för företagets verksamhet på marknaden. Företag kan göra ansvarsfullhet till en verklig konkurrensfördel om de i sin egen verksamhet förmår skapa mervärde för sina intressentgrupper, stödja ansvarsfullheten hos kunderna och lösa samhälleliga utmaningar”, säger L&T:s direktör för samhällsrelationer Jorma Mikkonen.

Tack vare affärsverksamhetens natur har L&T möjlighet att främja såväl en cirkulär ekonomi och en förnuftig användning av resurser som byggandet av hållbara städer och hållbar industri. I egenskap av stor arbetsgivare upplever företaget också att det är viktigt att främja personalens arbetsförmåga samt sysselsättningen av invandrare, svårplacerade personer och unga.

En praktisk aktör för cirkulär ekonomi

I samband med strategiuppdateringen positionerade sig L&T som en praktisk aktör för cirkulär ekonomi. Rent konkret innebär detta att företaget erbjuder kunderna tjänstelösningar som hjälper dem att ersätta nya naturresurser med återvinningsråvaror, fossil energi med förnyelsebar energi, samt åtgärder som eftersträvar en maximering av värdet och avkastningen hos byggd infrastruktur.

”L&T står via sina tjänster i centrum för styrningen av kundernas materialströmmar och fastigheter. Vår utbildade personal gör årligen tusentals observationer av hur verksamheten kan förbättras. Utifrån dessa observationer och andra data som vi samlar in kan vi hjälpa kunden att styra sin egen verksamhet och utveckla den i en alltmer värdeskapande riktning”, konstaterar Mikkonen.

”Tillsammans med kunden kan vi bland annat spara på naturresurser, bromsa klimatförändringen och skapa ekonomisk tillväxt.”


FN:s mål för hållbar utveckling utgör stommen för företagsansvarsprogrammet

L&T har i sitt ansvarsprogram valt ut sex av FN:s mål för hållbar utveckling och förbinder sig att under de kommande åren främja dessa mål så att det gynnar kunderna och samhället.

  • I enlighet med sin strategi satsar L&T på förverkligandet av den cirkulära ekonomin och
  • förnuftig användning av resurser, vilket har en direkt effekt på målen för hållbar utveckling
  • 12 (Hållbar konsumtion och produktion) och 13 (Bekämpa klimatförändringen).
  • I egenskap av stor arbetsgivare har företaget som mål att bygga en arbetsgemenskap som
  • karaktäriseras av välbefinnande, mångfald och produktivitet, vilket stöder mål 8 för hållbar
  • utveckling (Anständiga arbetsvillkor och ekonomiskt tillväxt).
  • Dessutom utvecklar företaget hållbara tjänstelösningar som ska främja hållbar användning
  • av material, fastigheter, skog och industrianläggningar. På detta sätt strävar företaget efter
  • att inverka på målen för hållbar utveckling 7 (Hållbar energi för alla), 9 (Hållbar industri,
  • innovationer och infrastruktur) samt 11 (Hållbara städer och samhällen).

”FN:s mål för hållbar utveckling utgör stommen för vårt företagsansvarsprogram och utgångspunkten för den framtida utvecklingen av effektiviteten i vår verksamhet. Vi hoppas att våra föregångarkunder deltar aktivt i detta arbete”, säger Jorma Mikkonen.

I samma veva har Lassila & Tikanoja beslutat att underteckna FN:s Global Compact för att utveckla ansvarsfullheten i sin egen verksamhet samt förbinda sig vid ett vetenskapligt grundat mål för minskning av utsläpp (s.k. Science Based Target) i sitt långvariga klimatarbete.


Mer information kontakta

Jorma Mikkonen

eller 

Kommunikationsexpert

Terhi Leiniö

+358 50 385 8710

viestinta@lassila-tikanoja.fi


Lassila & Tikanoja är ett serviceföretag som förverkligar den cirkulära ekonomin i praktiken. I samarbete med våra kunder håller vi material, fastigheter och fabriker i produktiv användning så lång tid som möjligt och effektiviserar användningen av råvaror och energi. Vi hjälper till att bevara värdet hos fastigheterna och materialet samt skyddar miljön. Detta gör vi genom att erbjuda ansvarsfulla och hållbara tjänstelösningar som förenklar våra kunders vardag. L&T har verksamhet i Finland, Sverige och Ryssland. Bolaget hade en omsättning på 712,1 miljoner euro år 2017 och sysselsätter 8 700 personer. L&T är noterat på Nasdaq Helsinki.


Om Lassila & Tikanoja Sverige

Lassila & Tikanoja Sverige är ett serviceföretag som har som mål att förverkliga den cirkulära ekonomin i praktiken. Med ansvarsfulla och hållbara facility management tjänster inom både arbetsplatsservice och fastighetsservice förbättrar vi morgondagen för våra kunder inom skolan, vård & omsorg, handel, kontor, logistik och industrin. Vi hjälper till att bevara och öka fastighetens produktivitet och värde, optimerar användningen av råvaror och energi samt förbättrar vardagen på arbetsplatser i hela Sverige. Vårt mål är att ständigt utveckla och hjälpa våra kunder till säkrare, mer produktiv och miljövänligare framtid. http://www.l-t.se