2018-04-27 10:42Nyheter

Lassila & Tikanoja rekryterar för att stärka varumärket och tillväxten på den svenska marknaden.

null

Lassila & Tikanoja har rekryterat Jan Petersson till Affärsutvecklingschef samt Ulrika Horn som Marknads- och Kommunikationschef för att utveckla och stärka tjänsteportföljen och bygga ett starkt och ledande varumärke på den Svenska Facility Management marknaden.

I september köpte finska Lassila & Tikanoja Ojy den franska koncernen Veolias fastighetsservice-verksamhet i Sverige. Detta köp var strategiskt viktigt för koncernen och Lassila & Tikanoja är nu ett av de större företagen inom fastighet och arbetsplatsservice i Sverige.

Jan Petersson började för tre månader sedan som Affärsutvecklingschef och har till uppgift att utveckla och stärka L&T:s tjänsteportfölj så den inte bara ligger i linjer med marknadens efterfrågan utan även i linje med den övergripande koncernens strategiska mål och mission.Jan kommer närmst från Fasticon där han jobbade som seniorkonsult.

Ulrika Horn tillträdde som ny Marknads- och kommunikationschef den 19 mars och har som uppdrag att bland annat sätta L&T:s ”Employer Brand” på kartan och stärka det externa kundvarumärket i Sverige. Samt aktivera och stärka den interna kulturen och kommunikationen. Ulrika kommer senast från SBC Sveriges Bostadrättscentrum där hon jobbade som Marknadsansvarig.

Vi är otroligt glada att ha rekryterat två erfarna och kompetenta personer till bolaget som Jan och Ulrika. Jan har en lång och gedigen kunskap av branschen både som utvecklare och operativt ansvarig. Jan kommer vara viktigt för oss för att bli en ledande aktör inom Facility Management tjänster i framtiden. Ulrika har en lång och bred erfarenhet inom kommunikation och marknadsföring vilket är två viktiga ben för oss för att öka kännedomen om företaget, stärka det interna engagemanget och behålla våra nyckelspelare säger Erik Sundström”, VD Lassila & Tikanoja FM.

”Det känns både spännande och utmanande att få modellera fram ett starkt varumärke för L&T i Sverige. Och att arbeta med att få ihop två olika kulturer till en är alltid en utmaning i sig. Jag är mycket glad över bolagets starka arbete med frågor som rör den cirkulära ekonomin och att få jobba med dessa frågor i praktiken är kul, viktigt och utvecklande säger” Ulrika Horn.

”Mitt uppdrag som affärsutvecklingschef för verksamheten är utmanande och jag ser fram emot att få utveckla både nuvarande och framtida tjänsteportfölj för att vi ska bli en ledande aktör inom vårt segment. Och att såklart nå våra långsiktiga miljö- och hållbarhetsmål”, säger Jan Petersson.


Om Lassila & Tikanoja Sverige

Lassila & Tikanoja Sverige är ett serviceföretag som har som mål att förverkliga den cirkulära ekonomin i praktiken. Med ansvarsfulla och hållbara facility management tjänster inom både arbetsplatsservice och fastighetsservice förbättrar vi morgondagen för våra kunder inom skolan, vård & omsorg, handel, kontor, logistik och industrin. Vi hjälper till att bevara och öka fastighetens produktivitet och värde, optimerar användningen av råvaror och energi samt förbättrar vardagen på arbetsplatser i hela Sverige. Vårt mål är att ständigt utveckla och hjälpa våra kunder till säkrare, mer produktiv och miljövänligare framtid. http://www.l-t.se