2019-02-26 10:00Nyheter

Lassila & Tikanoja Oy har reviderat sin divisionsstruktur och utsett nya medlemmar i koncernledningen

null

L&T har ändrat sin divisionsstruktur och slår samman sina fastighetsverksamheter till landspecifika rapporteringssegment från och med 1 januari 2019.

För Sverige kommer den fastighetstekniska verksamheten (L&T FM AB) och städverksamheten (L&T Service AB) att slås samman till ett nytt rapporteringssegment.

Med denna förändring syftar Lassila & Tikanoja till att utnyttja de landspecifika synergierna och tillväxtmöjligheterna för serviceverksamheten kopplade till fastigheter.

Läs mer i koncernens börsinformation genom att klicka här.


Om Lassila & Tikanoja Sverige

Lassila & Tikanoja Sverige är ett serviceföretag som har som mål att förverkliga den cirkulära ekonomin i praktiken. Med ansvarsfulla och hållbara facility management tjänster inom både arbetsplatsservice och fastighetsservice förbättrar vi morgondagen för våra kunder inom skolan, vård & omsorg, handel, kontor, logistik och industrin. Vi hjälper till att bevara och öka fastighetens produktivitet och värde, optimerar användningen av råvaror och energi samt förbättrar vardagen på arbetsplatser i hela Sverige. Vårt mål är att ständigt utveckla och hjälpa våra kunder till säkrare, mer produktiv och miljövänligare framtid. http://www.l-t.se